Datele de la pacienti au fost colectate intr-o baza de date MySQL instalata pe o unitate de calcul ASUS.

Pentru randomizare s-a folosit un program de computer customizat special pentru acest scop, creat folosind  Microsoft Visual Studio 2013 Community Edition (Microsoft Visual Studio Community2013 Version 12.0.31101.0 REL (c) 2014 Microsoft Corporation Microsoft; .NET Framework Version 4.5.50938 (c) 2014 Microsoft Corporation.

Generatorul de numere aleatoare implementat in compilatorul din Visual Studio (este vorba de un “pseudo-generator” care in practica insa se comporta ca un generator autentic) se bazeaza pe algoritimul descris de Donald E. Knuth (pentru informatii suplimentare vezi D. E. Knuth. "The Art of Computer Programming, volume 2: Seminumerical Algorithms". Addison-Wesley, Reading, MA, second edition, 1981).

Datorita faptului ca programul a extras pacientii pentru alocarea la cele 2 loturi direct din baza de date, alocarea a fost ascunsa atat pentru pacienti cat si pentru membrii echipei de cercetare.

Pentru analiza statistica preliminara s-a folosit programul R versiunea 3.1.1 (2014-07-10) -- "Sock it to Me" (C) 2014 The R Foundation for Statistical Computing

Varsta Lot Tratament (n = 20) Lot Control (n = 20)
Medie (±SEM) [IC95%] 47.400 (± 1.529) 44.500 (± 1.338)
Mediana (IQR) 46.500 ( 6.500) 44.500 ( 9.000)
Min – Max (Range) 38.000 – 63.000 (25.000) 30.000 – 54.000 (24.000)
Deviatie standard (varianta) 6.839 ( 46.778) 5.986 ( 35.842)
Devianta (skewness) 1.138 -0.603
Kurtosis 3.489 3.360
Test normalitate Shapiro-Wilk (val. p) 0.0076 0.6627
Test normalitate Anderson-Darling (p) 0.0050 0.2500

 

SEM = eroarea standard a mediei

IQR = interquartile range (diferenta dintre valoarea corespunzatoare quartilei de 75% si valoarea quartilei de 25%)

 

Comparatie varsta Two-sample Student’s T test two-sided cu aproximatia Satterthwaite pentru determinarea variantei.

Diferenta Statistica t Grade de libertate Val p brut IC95% diferente
2.900 1.4268 37.346 0.1619 -1.216 la 7.016

 

Se infera ca nu exista diferente semnificative statistic intre cele 2 esantioane din punct de vedere al varstei (p > 0.05, IC95% contine 0).Loturile sunt omogene ca variabilitate a varstei.

 

BMI Lot Tratament (n = 20) Lot Control (n = 20)
Medie (±SEM) [IC95%] 41.864 (±0.992) 40.425 (±0.983) [38.366 la 42.483]
Mediana (IQR) 41.175 (7.530) 40.000 (7.000)
Min – Max (Range) 36.000 – 50.000 (14.000) 34.000 – 48.000 (14.000)
Deviatie standard (varianta) 4.439 (19.706) 4.398 (19.349)
Devianta (skewness) 0.536 0.2106
Kurtosis 2.166 1.911
Test normalitate Shapiro-Wilk (val. p) 0.1180 0.3552
Test normalitate

Anderson-Darling (p)0.1628> 0.2500

 

Comparatie BMI Two-sample Student’s T test two-sided cu aproximatia Satterthwaite pentru determinarea variantei.

 

Diferenta Statistica t Grade de libertate Val p brut IC95% diferente
1.439 1.0301 37.997 0.3095 -1.389 la 4.268

 

Se infera ca nu exista diferente semnificative statistic intre cele 2 esantioane din punct de vedere al  BMI (p > 0.05, IC95% contine 0).Loturile sunt omogene ca variabilitate a BMI.