Dr. Lixandru Daniela are 37 de ani şi este Responsabilul P3, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”. A absolvit Facultatea de Biologie, specializarea Biochimie, din cadrul Universităţii din București (2002), Masterul de “Biologie şi Biochimie Moleculară”  (2004) şi are  un Doctorat în Medicină în cadrul Academiei Române (2011). Lucrează ca Şef de lucrări la Disciplina de Biochimie din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila”.

Între 2002-2014 a participat în calitate de membru al echipei de cercetare în 12 proiecte de cercetare (9 finanțate de guvernul român şi 3 din surse internationale) centrate pe studiul stresului oxidativ în diferite patologii umane. În prezent este membru în proiectul IDEI „Ţesutul adipos la intersecţia căilor patogenetice dintre diabet şi boala vasculară” (Contract PN-II-ID-PCE-2011-3-0429; Director de proiect: Constantin Ionescu-Tîrgovişte). Dr. Lixandru a avut un grant individual postdoctoral finanţat din Fondul Social European – Programul de burse postdoctorale POSDRU/89/1.5/S/60746, cu tema “Studiul interdependenţei dintre masa β-pancreatică şi masa adipocitară –importanţa modulării stresului reticulului endoplasmatic în dezvoltarea si progresia diabetului zaharat de tip 2″ (iulie 2011 – aprilie 2013). Ea este calificată ca expert in cercetarea biomedicală, având experienţă în tehnicile de stres oxidativ, determinări spectrofotometrice UV-VIS, ELISA, SD-PAGE, Western Blot, chemiluminometrie, imunoflorescenţă, PCR, Real-time PCR, culturi de celule (linii celulare standardizate şi culturii primare).

A prezentat 76 de lucrări originale la congrese naționale (17) și internaționale (59) şi 14 comunicări orale şi a publicat 27 de lucrări în reviste regăsite în bazele de date naționale și internaționale (11 în reviste cotate ISI).

Este membru al Asociatiei Europene pentru Studiul Diabetului (EASD), din 2012; al Societatăţii Române de Biochimie și Biologie Moleculară (RSBMB) din 2004 și al Societății Române de Laborator Medical (SRML) din 2007

Articole ştiinţifice reprezentative pentru tema proiectului CREDOR:

Capusa C, Stoian I, Rus E, Lixandru D,Barbulescu C, Mircescu G: – Does Dialysis Modality Influence the Oxidative Stress of Uremic Patients. Kidney Blood Press Res; 35: pp 220-225; 2012 (DOI: 10.1159/000331560)
Elena Violeta Bacanu, Daniela Lixandru,Irina Stoian, Bogdana Virgolici, Maria Mohora, Niculina Mitrea, Constantin Ionescu-Tirgovişte – Correlations between obesity antropometric markers, adipocytokines and monocytes oxidative stress status in type 2 diabetic patiens- Farmacia, vol 60 (1), pp -21-32, 2012
Daniela Lixandru, Maria Mohora, Anca Coman, Irina Stoian, Carolien Van Gils, Petra Aerts, Begona Manuel-y-Keenoy – Diet and paraoxonase 1 enzymatic activity in diabetic food patients from Romania and Belgium: favourable association of high flavonoid dietary intakes and arylesterase activity, Annals of Nutrition and Metabolism, vol 56, no 4, pp 294-301, 2010

Echipa

Dr. Bogdan Smeu
Dr. Cristi Guja
Gabriela Tanko
Prof. Dr. Catalin Copaescu
Prof. Dr. Constantin Ionescu-Tirgoviste
Sef. Lucr. Dr. Daniela Lixandru

Cloud Mining is the procedure of currency mining employing a digital data-center that has access to funds through an online relationship. This form of cloud computing mining permits customers to trade monies rather than investing in costly minergate mining mining equipments which necessitate infrastructure and equipment.

Ways to Do Away with Mac cleaner

How to Remove Higher Level Level Mac Cleaner Out Of Your Mac speedmymac com? Folks today have trouble. It may cause your computer. Here is the way you can get rid of free your self out of its clutches.