DESPRE CREDOR

Proiect: “Dezvoltarea unui protocol de selecţie pentru chirurgia metabolică în urma evaluării impactului acesteia asupra remisiei diabetului zaharat de tip 2 la pacienţii cu obezitate”

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2154
Contract de finanţare pentru execuţie proiecte nr 207/2014
Finanţator: UEFISCDI

Ponderas alături de Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” București, Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicoale Simionescu” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au demarat în aceasta toamna primul studiu clinic privind impactul chirurgiei metabolice asupra remisiei diabetului zaharat de tip 2 la pacienții cu obezitate. Investiția în proiectul CREDOR (Collaborative Romanian Efforts for Diabetes an Obesity Retrench) se ridică la 300 000 de euro, bani veniți de la Ministerului Educației Naționale (255 000 euro) și de la Ponderas (45 000 euro).

Conform ultimelor studii efectuate de Ponderas, situația obezității în România este îngrijorătoare. 1,5 milioane dintre locuitorii țării noastre suferă deobezitate grad 1, 2 și obezitate morbidă. Dintre aceștia, 20% au dezvoltat diabet zaharat, în special diabet zaharat tip 2, boală cauzată în principal de acumularea excesului ponderal.

„La nivel mondial, s-a dovedit că o alternativă a tratamentului clasic pentru diabetul zaharat de tip 2 este chirurgia metabolică, aceasta fiind și cea mai eficientă soluție atât din punct de vedere costuri, cât și din punct de vedere medical. Cred cu tărie că este timpul ca aceste tehnici chirurgicale cu rezultate extraordinare să fie recunoscute și în România ca tratament alternativ al diabetului”, declară Dr. Cătălin Copăescu, Medic Primar Chirurgie Generală, cu competență în Chirurgie Laparoscopică și Chirurgie Bariatrică, Director General Ponderas.

Dacă în România nu există încă statistici concludente asupra costurilor de tratare a unui pacient diabetic, la nivel mondial sunt publice aceste date. Astfel că, în medie, costul pentru tratamentul clasic medicamentos al unui pacient diabetic este în jur de 4300$ în Marea Britanie, în timp ce în SUA este aproape dublu, de 8500$.

„Lipsa unui protocol inovativ în combaterea obezității și a diabetului zaharat de tip 2 la ora actuală, în România, este principalul motiv pentru care pornim acest studiu. Iar chirurgia metabolică, datorită scăderii semnificative a riscului de apariție a complicațiilor cardiovasculare specifice diabetului zaharat de tip 2, poate deveni cea mai bună soluție medicală din punct de vedere cost-eficiență” explică Dr. Cătălin Copăescu.

Chirurgia metabolică este alternativa modernă a tratamentului pentru diabetici, iar remarcabil este faptul că operațiile metabolice pot duce la ameliorarea până la remisia diabetului zaharat de tip 2 înainte de a avea loc pierderea semnificativă în greutate. Acest lucru a fost observat la 93% dintre pacienții cu obezitate şi diabet zaharat de tip 2, care au beneficiat de intervenție chirurgicală în cadrul spitalului Ponderas.

Proiectul CREDOR se va desfășura pe durata a 2 ani. În prima etapă vor fi selectați 40 de pacienți cu obezitate, care au dezvoltat și diabet zaharat de tip 2, urmând ca jumătate dintre ei să beneficieze gratuit de operația de micșorare a stomacului. După operație, pacienții vor fi monitorizați timp de un an, pentru a observa rezultatele. Celorlalți pacienți le va fi administrat în continuare tratament personalizat și vor urma dieta corespunzătoare, fiind urmăriți îndeaproape de echipa medicală.

Ulterior va fi comparată evoluția parametrilor morfologici și biochimici de la pacienții cu obezitate și diabet zaharat de tip 2, tratați convențional sau prin chirurgie metabolică.Totodată, rezultatele obținute vor fi consolidate cu cele ale cercetării mecanismelor celulare și moleculare implicate în secreția disfuncțională de insulină.

Operația de micșorare a stomacului (gastric sleeve) de care vor beneficia cei 20 de pacienți diabetici este utilizată din ce în ce mai mult în Europa și SUA ca strategie de corectare a afecțiunilor asociate obezității, precum diabetul zaharat de tip 2. Intervenția presupune îndepărtarea unei părți laterale din stomac, unde se află centrii foamei. Gastric sleeve este cea mai modernă tehnică de chirurgie metabolică, fiind o operație laparoscopică, minim invazivă, ce presupune spitalizare de scurtă durată și reintegrare rapidă în viața socială.

CO – Ponderas (www.ponderas.ro) este o instituție privată cu activitatea juridică clar definită: furnizor de servicii medicale de specialitate, activităţi de cercetare medicală, universitară și programe de instruire post-universitare. În mod specific, Ponderas este singurul Centru de Excelenţă în chirurgie bariatrică și metabolică din Europa de Est, acreditat atât de Federaţia Internaţională pentru Chirurgia Obezităţii, cât și de forul din Statele Unite ale Americii – Surgical Review Corporation, conform standardelor internaţionale de chirurgie bariatrică.

Ponderas include secții specializate pentru ingrijirea staţionară, precum și în ambulatoriu. În acestea sunt efectuate peste 35000 consultații medicale pe an şi peste 350 de intervenţii chirurgicale metabolice adresându-se, în special, pacienților obezi (25% cu diabet zaharat tip 2), potențial participanţi în prezentul studiu.

Echipa Ponderas include personal specializat în domeniul chirurgiei metabolice, diabet și boli metabolice. În cadrul Ponderas funcţionează un Centrul de Instruire laparoscopică, cu activități lunare privind intervenţiile chirurgicale metabolice.

P1 Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “N. C. Paulescu” (www.paulescu.ro) este o instituție publică, furnizor de servicii medicale de specialitate, activități de cercetare medicală, de coordonare a programelor naționale de sănătate, programe de predare universitare și post-universitare și alte forme de învățământ. IDNBM „Prof. N.C. Paulescu ” reprezintă cel mai important centru pentru asistență medicală a pacienților cu diabet zaharat și alte boli metabolice din România. Acesta include trei secții de specialitate pentru îngrijirea pe staţionar (cu mai mult de 100 de paturi), precum și un ambulatoriu.  În cele trei locatii din Bucureşti sunt înregistraţi mai mult de 45.000 de pacienţi cu diabet zaharat, din care 40.000 sunt pacienţii cu T2DZ. Institutul include în structura sa Centrul de Diabet ʺI. Pavelʺ care deţine cel mai vechi registru de Diabet din Europa, datat 1 noiembrie 1941, unde sunt înregistraţi până în prezent circa 200000 pacienţi diabetici. IDNBM „Prof. N.C. Paulescu ” este în același timp un centru important de cercetare, fiind implicat în ultimii 10 ani în mai mult de 20 de granturi naționale şi internaţionale de cercetare câștigate prin competiție (două în calitate de coordonator de proiect), precum și 5 proiecte de cercetare (studiul EURODIAB privind incidenţa diabetului de tip 1 în ţările europene, studiul EURODIAB-PCS Complicaţii Prospective studiu, studiul EUCLID de evaluare a afectului enzimelor de conversie în prevenirea complicaţiilor renale, studiul ET1DGC, EFS COST Action Nr BM0602 ; European Type 1 Diabetes Mellitus Genetic Consortium). În acest fel, membrii Institutului au publicat (prim autor sau co-autori), mai mult de 50 de articole originale în reviste indexate ISI în ultimii 10 ani.

P2Institutul de Biologie şi Patologie Celulară ”Nicolae Simionescu ” (IBPC ”Nicolae Simionescu”) al Academiei Romane (www.icbp.ro) este un institut de cercetare fundamentală biomedicală a cărei activitate este îndreptată către descifrarea, la nivel celular şi molecular, a modificărilor pato-biochimice prezente în inimă şi vase de sange, responsabile de inducerea arterosclerozei, diabetului, sindromului metabolic şi a îmbătrânirii. Scopul final al activităţii desfăşurate în  IBPC ”Nicolae Simionescu” este acela de a transpune rezultatele cercetării fundamentale în folosul pacienţilor pentru prevenirea, diagnosticarea timpurie, controlul terapeutic eficient şi nu în ultimul rând, vindecarea bolilor cardiovasculare. IBPC ”Nicolae Simionescu” este instituţie membră a Reţelei de Biologie Celulară şi Moleculară UNESCO, Centru de Excelenţă al Academiei Romane şi, începând cu anul 2000 este Centru de Excelenţă al Comunităţii Europene. IBPC ”Nicolae Simionescu” este instituţie organizatoare de studii doctorale în biologie (în cadrul programului “Şcoala de Studii Avansate” al Academiei Romane), unde mai mult de 20 de studenţi îşi urmează programul doctoral în domeniul biologiei celulare şi moleculare. De asemenea, IBPC organizează periodic întâlniri ştiinţifice în vederea facilitării schimbului de idei şi crearea de colaborări cu cercetători din întreaga lume cu preocupări similare în domeniul cercetării biomedicale. Activitatea de cercetare desfaşurată în IBPC ”Nicolae Simionescu” a fost şi este susţinută atât din fondurile atribuite celor peste 10 proiecte internaţionale, dar şi din cele peste 20 de granturi naţionale derulate în ultimii ani, în care IBPC”N.S” a fost coordonator sau partener. Rezultatele activităţii de cercetare din IBPC ”Nicolae Simionescu” s-au concretizat în peste 50 lucrari ştiinţifice publicate în ultimii 2 ani în reviste de specialitate, cea mai mare parte dintre acestea fiind indexate ISI.

P3 – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” (UMF “Carol Davila”) (www.umf.ro) este o școală de prestigiu, un loc special, încărcat cu tradiție și spirit inovator care în cei 155 de ani de excelență academică și științifică, continuă sa formeze medici și profesori de excepţie, care lucrează atât în clinicile și spitale naționale cât și internaționale. Printre multe alte direcții pe care UMF “Carol Davila” le urmează, cea de cercetare științifică beneficiază de un sprijin real fiind o preocupare constantă, de top a Universităţii. Faptul este dovedit de articolele științifice publicate în reviste românești și străine, publicarea de cărți valoroase, în diverse domenii, participarea la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale, abordându-se în egală măsură cercetarea științifică fundamentală și clinică. UMF “Carol Davila” are multe laboratoare dotate cu echipamente moderne, atât în departamentele preclinice, cât și clinice. În 2001 a fost prima universitate din România care a finanțat un grant de cercetare din fonduri europene, proiectul FP5 respectiv a fost implementat în cadrul Disciplinei de Biochimie, departament în care se va desfăşura şi prezentul proiect propus spre finanţare.